Станете CO2 неутрален

Независимо от това, какво правите, това води до отделяне на въглеродни емисии. Консумацията на електроенергия, отоплението, охлаждането, логистиката или пътуването допринасят за вашия въглероден отпечатък. Въглеродният отпечатък е количеството на CO2 и други парникови газове, което директно или индиректно се отделя  в нашата атмосфера. Вашата компания може  значително да допринесе за борбата срещу изменението на климата.

Подобрете ефективноста на бизнеса си и направете крачка пред конкуренцията, като намалите вашето въздействието на околната среда. Нека бъдем ваш партньор при изготвянето на стратегия за намаляване на вашето отделяне на емисиите. Чрез намаляване и балансиране на вашия въглероден отпечатък, можете да станете CO2 NEUTRAL.

С нашата  марка CO2 NEUTRAL покажете на всички, че се грижите за енергийната ефективност, за по-малко отделяне на емисии и по този начин за бъдещето на нашата планета.

Нашето бъдеще зависи от бъдещето на нашата планета и бъдещето на планетата зависи от нас.

Изчислете въглеродния си отпечатък
Планирайте намаляването на емисиите
Станете CO2 NEUTRAL
Съобщете, че сте CO2 NEUTRAL

Как да стенем CO2 неутрални?

Въглероден отпечатък и изчислението му

За вас ще изчислим въглеродния отпечатък, като използваме Международния GHG протокол  (Greenhouse Gas Protocol), който е въведен от World Resources Institute (WRI) in World Business Council on Sustainable Development (WBCSD)  и определя процеса на изчисляване и начина на отчитане на  резултатите.

Верификация на изчисляването на въглеродния отпечатък

Независимият орган за  верификация SIQ  въз основа на изпратените данни ще верифицира  изчислението на въглеродния отпечатък съгласно стандарта ISO 14064-3 и ISO 14065.

Доклад за изчисляването на въглеродния одпечатък

Докладът за изчисляването ще съдържа информация за общото количество въглероден отпечатък. В допълнение докладът ще покаже как потреблението на отделен енергиен продукт влияе върху количеството на въглеродния отпечатък, което е отправна точка за планиране на намаляването по определени сегменти.

Балансиране на въглеродния отпечатък

За вас ще балансираме въглеродния отпечатък и ще ликвидираме  съответното количество квоти. За балансиране използваме емисионни талони на сертифицирани проекти от международно признатите стандарти CDM (Clean Development Mechanism), VCS (Verified Carbon Standard) или Gold Standard.

Сертификат за постигане на въглеродна неутралност

След като коригираме въглеродния отпечатък, ще издадем сертификат за постигане на въглеродна неутралност. По този начин ви даваме правото да използвате нашата марката CO2 NEUTRAL.

Belektron Ekotrading Partners

Belektron | The value of your emissions