Trgovanje okolišnim proizvodima

Naše aktivnosti

  • kupnja i prodaja emisijskih jedinica – spot i terminski poslovi
  • kupnja EUA i EUAA emisijskih jedinica na dražbama
  • zamjena emisijskih jedinica (EUA/EUAA/CER)
  • burzne transakcije emisijskih jedinica
  • kupnja CER jedinica direktno od nosioca CDM projekta

Europski trg emisijskih kupona

U borbi protiv zagađenja okoliša i klimatskih promjena, Europska unija je 2005. godine uvela europski sustav trgovanja emisijskim jedinicama (European Emission Trading System: EU ETS). Uvođenjem ekonomskih poticaja za smanjenje emisija industrijskih stakleničkih plinova, sustav je postao glavni instrument Europske unije u borbi protiv zagađenja i razvio se u vodeće globalno tržište jedinica za emisije ugljičnog dioksida te drugih stakleničkih plinova. EU ETS obuhvaća elektrane, industrijska postrojenja i zrakoplovne tvrtke, koje moraju svake godine do 30. travnja predati odgovarajući broj emisijskih jedinica kako bi pokrili svoje emisije u prethodnoj godini.

U trenutnoj trećoj fazi EU ETS, od 2013. do 2020. godine, ponuda emisijskih jedinica temelji se na besplatnoj dodjeli emisijskih jedinica pojedinim poduzećima i dnevnim dražbama emisijskih jedinica. Svake godine udio besplatno dodjeljenih emisijskih jedinica se linearno smanjuje, a udio emisijskih jedinica prodanih na dražbama je u porastu.

EUA emisijska jedinica sudionicima EU ETS predstavlja pravo ispuštanja jedne tone CO2 ili ekvivalenta drugog stakleničkog plina.

EUAA emisijska jedinica predstavlja pravo zrakoplovne tvrtke, uključene u EU ETS, da ispusti jednu tonu CO2 ili ekvivalenta drugog stakleničkog plina.

Od 1. siječnja 2012. EU ETS obuhvaća emisije svih letova u, iz i unutar Europskog gospodarskog prostora, što znači u 28 članica EU te Islandu, Lihtenštajnu i Norveškoj. Zrakoplovne tvrtke moraju svake godine predati verificirani broj emisijskih jedinica za emisije prošle godine. Predati mogu EUAA, EUA ali CER emisijske jedinice

CER predstavlja jedinicu potvrđenog smanjenja emisija na temelju izvršenog CDM projekta u državama koje nisu navedene u Prilogu I Konvencije UN o klimatskim promjenama.

Industrijska poduzeća i zrakoplovne tvrtke mogu za ispunjenje svojih obaveza iz naslova emisija umjesto EUA/EUAA jedinica koristiti ove jeftinije jedinice prema alokacijskim nacrtima pojedinih država.

Mehanizmi čistoga razvoja (Clean Development Mechanism: CDM) pripadaju grupi fleksibilnih mehanizama Protokola iz Kyota. U okviru CDM razvijene države i poduzeća imaju mogućnost financiranja projekata eliminiranja ili smanjenja emisija stakleničkih plinova u državama u razvoju. U zamjenu dobiju CER jedinice, kojima mogu trgovati ili ih koristiti za pokrivanje vlastitih emisija u granicama odgovarajućih alokacijskih nacrta.

CDM projektu možemo pristupiti u bilo kojoj fazi te postati njegov neposredni sudionik.

.

Ukoliko prodajete ili kupujete emisijske jedinice, kontaktirajte nas
i mi ćemo vam pružiti konkurentnu ponudu za kupnju ili prodaju

Dobrovoljno tržište

Dobrovoljno tržište emisijskih jedinica djeluje paralelno s reguliranim sustavom. Dobrovoljno tržište omogućuje poduzećima, nevladinim organizacijama i pojedincima da kupnjom jedinice verificiranog smanjenja emisija na dobrovoljnoj osnovi pokriju svoje emisije. To mogu biti jedinice iz CDM projekata (CER) ili jedinice iz drugih projekata u skladu s međunarodnim standardima na dobrovoljnom tržištu. Poticaj dobrovoljnog tržišta je vlastita društvena odgovornost (poduzeća), a ne zakonska obveza.

Jedinice verificiranog smanjenja emisija (VER) se ne mogu koristiti za ispunjavanje svojih obveza prema Protokolu iz Kyota. Međutim, jedinice potvrđenog smanjenja emisija (CER) mogu koristiti subjekti koji žele dobrovoljno pokrivati svoje emisije. VIŠE

Jedinice verificiranog smanjenja emisija (VER) potvrđuju direktno ili indirektno smanjenje emisija ugljičnog dioksida i verificirane su od strane različitih standarda koji se primjenjuju na dobrovoljnom tržištu. VER jedinice koriste organizacije koje žele dobrovoljno neutralizirati svoje emisije stakleničkih plinova. Jedna VER jedinica predstavlja smanjenje emisija za jednu tonu ugljičnog dioksida.

Ukoliko prodajete ili kupujete proizvode dobrovoljnog tržišta, kontaktirajte nas
i mi ćemo vam pružiti konkurentnu ponudu za kupnju ili prodaju

Jamstva podrijetla

Jamstva podrijetla (Gurantees of Origin: GoO) garantiraju da su električne energije bile proizvedene iz obnovljivih izvora. Svako poništeno jamstvo podrijetla krajnjem kupcu osigurava da je 1 MWh električne energije bio proizveden, odnosno uveden u energetsku mrežu na ekološki prihvatljiv način. Za svaki MWh proizvedene električne energije se izdaje najviše jedno jamstvo podrijetla, koje prestaje važiti njegovim poništavanjem.

Ukoliko prodajete ili kupujete jamstva podrijetla, kontaktirajte nas
i mi ćemo vam pružiti konkurentnu ponudu za kupnju ili prodaju
Copyright 2023 Belektron d.o.o. All rights reserved

Belektron | The value of your emissions