Handel in CO2 rechten

Wat we doen

  • kopen en verkopen van emissierechten op spot en forward basis
  • kopen van EUA’s en EUAA’s op de overheidsveiling
  • swaps tussen EUA’s/EUAA’s/CER’s
  • CO2 handel op de beurs
  • kopen CER’s van CDM project ontwikkelaars

De europese carbon markt

Sinds 2005 heeft het ”European Union Emission Trading System” (EU ETS) zich ontwikkeld tot een leading markt voor de handel in CO2 emissie uitstoot rechten en andere greenhous gasses. Het is het belangrijkste instrument van Europa om klimaat verandering tegen te gaan door emissie uitstoot van de industrie. Binnen het EU ETS vallen fabrieken, stroomproducenten, luchtvaartmaatschappijen en andere vervuilers. Uiterlijk 30 april van het nieuwe jaar dienen bedrijven die vallen onder het EU ETS hun emissie rechten in te leveren om aan hun compliance te voldoen.

Momenteel zijn we in de derde fase beland van het EU ETS van 2013 tot en met 2020 waar bij een gedeelte van de emissie rechten gratis gealloceerd worden aan bepaalde types bedrijven en het andere gedeelte dat dagelijks geveild word. Waarbij elk jaar het aantal gratis gealloceerde rechten afneemt en terwijl het aandeel  geveilde rechten toeneemt.

Een EU Allowance (EUA) vertegenwoordigt het recht om als participant in het EU ETS 1 ton kooldioxide uit te stoten of het equivalent van een ander broeikas gas.

EU Luchtvaart Allowance (EUAA) vertegenwoordigt het recht om als luchtvaart maatschappij 1 ton kooldioxde uit te stoten of het equivalent van een ander broeikas gas.

Vanaf 1 Januari 2012 vallen alle vluchten van, naar en binnen de Europese Unie inclusief IJsland, Liechtenstein en Noorwegen binnen het EU ETS. Luchtvaart maatschappijen zijn verplicht elk nieuw jaar voor 30 april hun emissie rechten uitstoot in te leveren. Dit kan met EUA’s, EUAA’s en CER’.

Certified Emission Reductions (CER) emissie recht is een certified emissie recht uitgeven onder een CDM project in de niet Annex 1 landen volgen de UN Covention on Climate Change.

Luchtvaart maatschappijen kunne deze normaaal gesproken goedkopere emissive rechten gebruiken voor het voldoen van hun compliance plicht binnen het EU ETS voor de landen waarbinnen ze emissies uitstoten.

Clean Development Mechanism (CDM) projecten is een flexible mechanism binnen het Kyoto protocol. Het zorgt ervoor dat bedrijevn via investeringen in milleu projecten in onder ontwikkelde landen hun emissies kunnen reduceren. Hiervoor ontvangen zij zogenaamde CER’s die ze kunnen verkopen of gebruiken voor hun eigen compliance.

Neem contact op als U co2 producten wil kopen of verkopen
We geven een zeer competitie quote

Vrijwillige markt

De vrijwillige carbon markt loopt parallel aan de compliance markt. Deze markt word vaak gebruikt door bedrijven, NGO’s en het gewone publiek om hun emissie uitstoot te compenseren door het aankopen van vrijwillige emissierechten. Deze rechten worden komen uit CDM projecten of ander soortige standaarden in de vrijwillige markt. De vrijwillige markt drijft op de zogenaamde “corporate social responsibilty“ (CSR) als antwoord of onder druk van de publieke opinie.

Een Voluntary carbon credit (VER) kan niet worden gebruikt voor compliance binnen het EU ETS. CER’s daarintegen kunnen wel voor vrijwillige emissie reductie worden gebruikt. LEES MEER

VERs (Verified Emission Reductions) is een emissirecht dat verhandelt word op vrijwillige basis en gecertificeerd door een bepaalde standaard waarbij direct of indirect CO2 uitstoot word vermindert. Deze VER’s worden gebruikt door organisaties die op een vrijwillige basis hun CO2 voetafdruk willen compenseren. Een VER is het equivalent van 1 ton CO2 reductie.

Neem contact op als U vrijwillige co2 compensatie wil kopen of verkopen
We geven een zeer competitie quote

Groene stroom

Garanties van oorsprong (GvO, Guarantees of Origin: GoO) verzekeren dat stroom is geproduceerd door een renewable bron. Een GoO inleveren garandeert dat 1 MWh stroom op een millieu vriendelijke manier is opgewekt. Voor iedere MWh uur productie word 1 GoO uitgeven. Eenmaal ingeleverd is de GoO niet meer geldig.

Neem contact op als U garanties van oorsprong wil kopen of verkopen
We geven een zeer competitie quote
Copyright 2023 Belektron d.o.o. All rights reserved

Belektron | The value of your emissions