Zostań CO2 neutralny

Niezależnie od tego co robisz, z tym generujesz emisje. Zużycie energii elektrycznej, ogrzewanie, chłodzenie, logistyka czy podróże wpływają na zwiększenie Twojego śladu węglowego. Ślad węglowy to ilość CO2 i innych gazów cieplarnianych uwalnianych do atmosfery w sposób bezpośredni lub pośredni. Twoja firma może w znacznym stopniu przyczynić się do walki ze zmianami klimatu.

Popraw wydajność Twojej firmy i wyprzedź konkurencję zmniejszając negatywny wpływ na środowisko. Pozwól nam być Twoim partnerem w przygotowaniu strategii redukcji emisji. Redukując i równoważąc ślad węglowy, Twoja firma może stać się CO2 NEUTRAL.

Dzięki naszej marce CO2 NEUTRAL możesz zakomunikować światu, że dbasz o efektywne wykorzystanie energii i zmniejszanie emisji a tym samym o przyszłość naszej planety.

Nasza przyszłość zależy od przyszłości naszej planety a przyszłość naszej planety zależy od nas.

Oblicz swój ślad węglowy
Zaplanuj redukcję CO2
Zostań CO2 NEUTRAL
Ogłoś, że jesteś CO2 NEUTRAL

Jak zostać CO2 NEUTRAL?

Ślad węglowy i obliczanie

Przygotujemy dla Ciebie kalkulację śladu węglowego stosując się do międzynarodowego protokołu GHG (Greenhouse Gas Protocol), który został wprowadzony przez World Resources Institute (WRI) oraz World Business Council on Sustainable Development (WBCSD) i określa procedurę obliczania i raportowania wyników.

Weryfikacja kalkulacji śladu węglowego

Niezależna jednostka weryfikacyjna SIQ – Slovenian Institute of Quality and Metrology zweryfikuje obliczenia śladu węglowego na podstawie przesłanych danych i zgodnie z normami ISO 14064-3 oraz ISO 14065.

Raport nt. śladu węglowego

Raport ten będzie zawierał informację nt. całkowitej ilości śladu węglowego. Ponadto raport pokaże w jaki sposób zużycie danego produktu energetycznego wpływa na Twój ślad węglowy, co pomoże w zaplanowaniu redukcji emisji, również na poziomie poszczególnych segmentów.

Kompensacja śladu węglowego

Dokonamy kompensacji śladu węglowego w Twoim imieniu i anulujemy odpowiednią ilość uprawnień do emisji. W procesie kompensacji wykorzystujemy uprawnienia do emisji z certyfikowanych projektów w ramach CDM (Celan Development Mechanism), VCS (Verified Carbon Standard) czy Gold Standard.

Certyfikat osiągnięcia neutralności węglowej

Po kompensacji śladu węglowego otrzymasz od nas Certyfikat neutralności węglowej wraz z prawem stosowania naszego znaku CONEUTRAL.

Belektron Ekotrading Partners

Belektron | The value of your emissions