O nas

Belektron je uveljavljeno podjetje, ki se primarno ukvarja s trgovanjem z emisijskimi kuponi. Na trgu smo prisotni od leta 2008 in čeprav nismo locirani v enem izmed evropskih finančnih centrov in nismo del večje bančne ali energetske skupine, smo v tem času postali eno največjih in najuspešnejših globalnih podjetij na področju trgovanja z emisijskimi kuponi. Smo polnopravni član borz ICE in EEX, poleg tega smo na borzi EEX tudi uraden vzdrževalec likvidnosti. Belektron je januarja 2018 s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev uspešno pridobil dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev v skladu z MiFID II. Seznam izdanih dovoljenj je na naslednji povezavi.

Dobre povezave in uspešni poslovni odnosi z največjimi evropskimi trgovci emisijskih kuponov, industrijskimi in elektroenergetskimi podjetji ter bankami nam omogočajo konkurenčno ponudbo dostopa do evropskega trga emisijskih kuponov za naše poslovne partnerje.

Izjava direktorja

“ Belektron že od začetka delovanja sistema trgovanja z emisijami s svojo ekipo izkušenih strokovnjakov deluje kot povezava med EU ETS podjetji, projekti zmanjšanja emisij in trgi emisijskih kuponov. Neposreden dostop do primarnih dražb in ostalih virov emisijskih kuponov nam omogoča konkurenčno ponudbo za naše poslovne partnerje, kar Belektron uvršča med enega od mednarodno vodilnih neodvisnih podjetij, ki trgujejo z emisijskimi kuponi. Pridobitev dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev skladno z MiFID II predstavlja naraven in nujen korak na poti razvoja Belektrona, obenem pa omogoča ohranitev in povečanje našega položaja na trgu emisijskih kuponov. ”

 

Letna poročila družbe Belektron d.o.o.

Boštjan Bandelj – direktor

Po končanem študiju na Fakulteti za elektrotehniko in Ekonomski fakulteti v Ljubljani se je Boštjan zaposlil v Holdingu Slovenske elektrarne na delovnem mestu vodja službe tržnih analiz. Odgovoren je bil za upravljanje portfeljev in upravljanje s tveganji, aktivno pa je sodeloval tudi pri vzpostaviti trgovanja z električno energijo na evropskem trgu. V tem času je uspešno zaključil podiplomski študij na Fakulteti za elektrotehniko in pridobil naziv magister znanosti. Leta 2008 je Boštjan ustanovil podjetje Belektron in se v naslednjih letih v celoti posvetil upravljanju podjetja, ki se je od takrat razvilo v enega globalno največjih neodvisnih trgovcev z letnim prometom preko 300 milijonov ton emisijskih kuponov ter s poslovnimi partnerji po celem svetu.

 

Jernej Kozlevčar – direktor

Jernej je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani uspešno zaključil univerzitetni študijski program in kasneje na isti fakulteti pridobil še naziv magister znanosti. Svojo poklicno pot je začel na delovnem mestu analitik v borznoposredniški hiši Ilirika. Kasneje se je zaposlil v družbi Triglav Skladi, kjer je najprej uspešno upravljal vzajemne sklade, kasneje pa kot direktor sektorja skrbel za individualno upravljanje premoženja. V tem obdobju je bil tudi član nadzornih svetov več investicijskih družb. Od leta 2015 dalje opravlja naloge direktorja podjetja Belektron, obenem pa je tudi neizvršni direktor v upravnem odboru podjetja Vertis Environmental Finance.

Mreža poslovnih partnerjev

Avstralija
Avstrija
Belgija
Bolgarija
Brazilija
Ciper
Češka republika
Danska
Estonija
Finska
Francija
Grčija
Hrvaška
Indija
Irska
Islandija
Italija
Japonska
Katar
Kenija
Latvija
Lihtenštajn
Litva
Luxembourg
Madžarska
Malezija
Mehika
Nemčija
Nizozemska
Norveška
Nova Zelandija
Poljska
Portugalska
Republika Južna Afrika
Romunija
Singapur
Slovaška
Slovenija
Srbija
Španija
Švica
Uganda
Ukrajina
Velika Britanija
Združene države Amerike
Združeni Arabski Emirati
Prisotnost na borzah
Belektron je polnopravni član sledečih borz:

Prijavi se na naše novice

Pridobite najnovejše informacije iz trga emisijskih kuponov in se prijavite na brezplačno tedensko prejemanje novic
Copyright 2024 Belektron d.o.o. All rights reserved

Belektron | The value of your emissions