Trgovanje z okoljskimi produkti

Naša dejavnost

  • nakup in prodaja emisijskih kuponov – spot in terminski posli
  • nakup EUA in EUAA emisijskih kuponov na dražbah
  • nakup in prodaja EUA in UKA – spot in terminski posli
  • borzne transakcije emisijskih kuponov
  • nakup CER enot direktno od nosilcev CDM projektov

Evropski trg emisijskih kuponov

V prizadevanjih proti onesnaženju okolja in posledičnim podnebnim spremembam je Evropska Unija leta 2005 uvedla evropski sistem trgovanja z emisijskimi kuponi (European Union Emission Trading System: EU ETS). Z uvedbo gospodarskih spodbud za zmanjševanje emisij industrijskih toplogrednih plinov je sistem postal glavno orodje EU v boju proti onesnaženosti in se razvil v globalno vodilni trg kuponov za emisije ogljikovega dioksida in drugih toplogrednih plinov. V EU ETS so vključene elektrarne, industrijski obrati in letalske družbe, ki morajo vsako leto do 30. septembra predložiti ustrezno število emisijskih kuponov za pokrivanje njihovih izpustov v preteklem letu.

V trenutni četrtifazi EU ETS, ki traja od leta 2021 do leta 2030, ponudba emisijskih kuponov temelji na brezplačni dodelitvi emisijskih kuponov posameznim podjetjem in na skoraj vsakodnevnih dražbah emisijskih kuponov. Z vsakim letom se delež brezplačno dodeljenih kuponov linearno zmanjšuje, delež kuponov prodanih na dražbah pa se povečuje.

Emisijski kupon EUA predstavlja pravico udeležencev EU ETS do izpusta ene tone ogljikovega dioksida ali ekvivalenta drugega toplogrednega plina.

Emisijski kupon EUAA predstavlja pravico letalske družbe, vključene v EU ETS, do izpusta ene tone ogljikovega dioksida ali ekvivalenta drugega toplogrednega plina.

Od 1. januarja 2012 so v EU ETS vključene tudi emisije vseh letov, ki se izvajajo v, iz in znotraj Evropskega gospodarskega prostora oz. v 28 državah EU članicah ter Islandiji, Liechtensteinu in Norveški. Letalske družbe morajo vsako leto predložiti emisijske kupone za emisije preteklega leta. Predložijo lahko EUAA, EUA ali CER emisijske kupone.

CER predstavlja enoto potrjenega zmanjšanja emisij na podlagi izvedenega CDM projekta v državah, ki niso navedene v Prilogi I Konvencije ZN o podnebnih spremembah.

Mehanizem čistega razvoja (Clean Development Mechanism: CDM) spada v skupino prožnih mehanizmov Kjotskega protokola. V okviru CDM imajo razvite države in podjetja možnost financiranja projektov za odpravo ali zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v državah v razvoju. V zameno dobijo CER enote, s katerimi lahko trgujejo oz. jih uporabijo za pokrivanje lastnih emisij glede na omejitve ustreznih alokacijskih načrtov.

K CDM projektu lahko pristopimo v katerikoli fazi ter postanemo njegov neposreden udeleženec.

V kolikor prodajate ali kupujete emisijske kupone, nas kontaktirajte
Podali vam bomo konkurenčno ponudbo za odkup ali prodajo

Prostovoljni trg

Prostovoljni trg emisijskih kuponov deluje vzporedno s reguliranim sistemom emisijskih kuponov. Prostovoljni trg omogoča podjetjem, nevladnim organizacijam in posameznikom, da z nakupom enot verificiranega zmanjšanja emisij na prostovoljni osnovi, pokrijejo svoje emisije. Lahko gre za enote v okviru CDM projektov (CER) ali pa enote v okviru drugih projektov v skladu z mednarodnimi standardi na prostovoljnem trgu. Vodilo tega prostovoljnega trga je lastna družbena odgovornost (podjetij; Corporate social responsibility: CSR) in/ali pritisk trga in javnega mnenja in ne pravna obveznost.

Enot verificiranega zmanjšanja emisij (VER) ni mogoče uporabiti za izpolnjevanje svojih obveznosti v skladu z Kjotskim protokolom. VEČ

Enote verificiranega zmanjšanja emisij (VER) potrjujejo posredno ali neposredno zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida in so verificirane s strani različnih standardov veljavnih na prostovoljnem trgu. VERe uporabljajo organizacije, ki želijo prostovoljno nevtralizirati svoj ogljični odtis. Ena VER enota predstavlja eno tono zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida.

V kolikor prodajate ali kupujete produkte prostovoljnega trga, nas kontaktirajte
Podali vam bomo konkurenčno ponudbo za odkup ali prodajo

Potrdila o izvoru

Potrdila o izvoru (PoI, Guarantes of Origin: GoO) zagotavljajo, da je bila električna energije proizvedena iz obnovljivih virov. Vsako razveljavljeno potrdilo o izvoru končnemu kupcu zagotavlja, da je bila 1 MWh električne energije proizvedena oz. v omrežje uvedena na okolju prijazen način. Za vsak MWh proizvedene električne energije se izda največ eno GoO, le-to pa preneha veljati ob njegovi razveljavitvi.

V kolikor prodajate ali kupujete GoO, nas kontaktirajte
Podali vam bomo konkurenčno ponudbo za odkup ali prodajo
Copyright 2024 Belektron d.o.o. All rights reserved

Belektron | The value of your emissions